Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας και το ενδιαφέρον σας για τις υπηρεσίες μας.

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι ιδιαίτερα σημαντική για εμάς και θέλουμε να αισθάνεστε ασφαλής κατά την περιήγησή σας. Για το λόγο αυτό, μεριμνούμε για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγονται, επεξεργάζονται και χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας στην ιστοσελίδα μας.

Με την πρόσβαση σας στον ιστότοπο της εταιρείας μας αποδέχεστε την παρακάτω Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Αν δεν συμφωνείτε με την παρούσα Δήλωση, παρακαλούμε να μην προχωρήσετε σε περαιτέρω σελίδες του ιστότοπου μας.

Ποιος είναι ο σκοπός και το πεδίο εφαρμογής της παρούσας Δήλωσης;

Δεσμευόμαστε να διαφυλάξουμε τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγουμε από άτομα που χρησιμοποιούν τον ιστότοπο μας. Κατά συνέπεια, η παρούσα Δήλωση περιγράφει το πώς και τι είδους δεδομένα θα συλλέγουμε από τους χρήστες της ιστοσελίδας και τους σκοπούς για τους οποίους η εταιρεία μας δύναται να συλλέγει, να διαβιβάσει ή να γνωστοποιήσει τα δεδομένα.

Τι είδους πληροφορίες συλλέγουμε από εσάς και για ποιο σκοπό;

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο μας, ο web server μας καταγράφει αυτόματα στοιχεία σχετικά με την επίσκεψή σας (για παράδειγμα, τη διεύθυνση IP σας, την ιστοσελίδα από την οποία μπορεί να μας επισκέπτεστε, τον τύπο προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε, τις σελίδες του ιστοχώρου της noufriadis που επισκέπτεστε, την ημερομηνία και τη διάρκεια της επίσκεψής σας).

Επιπλέον, συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα που παρέχετε μέσω της ιστοσελίδας μας, για παράδειγμα όταν εισάγετε τα προσωπικά σας στοιχεία (π.χ. όνομα, e-mail, αριθμός τηλεφώνου/fax κ.λπ.) σε μια σελίδα εγγραφής ή αν εγγραφείτε σε ένα newsletter ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με αποκλειστικό σκοπό την εξυπηρέτηση των σχετικών αιτημάτων σας.

Η εταιρεία μας συμμορφώνεται με την ισχύουσα νομοθεσία για τη χρήση των προσωπικών δεδομένων.

Πώς μπορούμε να συλλέξουμε και να αποθηκεύσουμε πληροφορίες από εσάς;

Η εταιρεία μας χρησιμοποιεί τεχνολογία παρακολούθησης (tracking) όπως τα cookies ή ετικέτες (tags) για τη συλλογή πληροφοριών, όπως περιγράφεται πιο πάνω (βλ. ” Τι είδους πληροφορίες συλλέγουμε από εσάς και για ποιο σκοπό;”), για να καταλάβουμε πώς οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα της noufriadis.

Η τεχνολογία αυτή μας βοηθά στη διαχείριση και τη βελτίωση της χρηστικότητας της ιστοσελίδας της noufriadis. Για παράδειγμα, μέσω της ανίχνευσης επαφών μεταξύ του υπολογιστή σας και του ιστοτόπού μας κατά το παρελθόν, μπορούμε να εντοπίσουμε τα πιο δημοφιλή τμήματα του ιστοχώρου της εταιρείας μας.

Σε πολλές περιπτώσεις, μπορείτε επίσης να διαχειριστείτε τις τεχνολογίες εντοπισμού μέσω του προγράμματος περιήγησής σας. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι οι ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης σας αντανακλούν την επιθυμία σας να προειδοποιείστε για ή / και να αποδεχθείτε τεχνολογίες παρακολούθησης (όπως τα cookies), όπου αυτό είναι δυνατόν. Οδηγίες για τη χρήση των συγκεκριμένων δυνατοτήτων του προγράμματος περιήγησής σας, συνήθως μπορείτε να βρείτε στο εγχειρίδιο ή στο αρχείο βοήθειας του προγράμματος περιήγησής σας.

Η άρνηση χρήσης ή απενεργοποίηση των τεχνολογιών ανίχνευσης μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών που παρέχονται από την ιστοσελίδα μας ή ορισμένα τμήματα της μπορεί να μη λειτουργούν πλέον σωστά.

Σε ποιους γνωστοποιούμε τα στοιχεία σας που συλλέγονται από την ιστοσελίδα μας;

Η εταιρεία μας ουδέποτε θα γνωστοποιήσει τα στοιχεία σας σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας. Ο Δικτυακός μας τόπος διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών του.

Τι μέτρα ασφαλείας εφαρμόζονται για την προστασία των πληροφοριών σας που συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας μας;

Εφαρμόζουμε όλα τα εύλογα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων που συλλέγονται μέσω της ιστοσελίδας της, έναντι μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, κατάχρησης, απώλειας ή καταστροφής.

Πώς χειριζόμαστε τα ηλεκτρονικά μηνύματα που αποστέλλονται προς και από την noufriadis;

Όλα τα ηλεκτρονικά μηνύματα που αποστέλλονται από και προς το www.noufriadis.gr συμπεριλαμβάνοντας και τη φόρμα επικοινωνίας προστατεύονται από εύλογα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και πρόσβαση σε αυτά μπορεί να δοθεί μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς (π.χ. δικαστική εντολή, υποψία εγκληματικής συμπεριφοράς, η παραβίαση των κανονιστικών υποχρεώσεων) και μόνο σε συγκεκριμένα πρόσωπα σε συγκεκριμένες λειτουργικές θέσεις (π.χ. Νομική Υπηρεσία, Κανονιστική Συμμόρφωση, Λειτουργία Διαχείρισης Κινδύνων). Κάθε βήμα της διαδικασίας, καθώς και τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται, είναι συνδεδεμένα σε μια σειρά βημάτων ελέγχου. Όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου απορρίπτονται μετά τη λήξη της προβλεπόμενης προθεσμίας διατήρησης.

Πώς μπορείτε να έχετε πρόσβαση ή να επανεξετάσετε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Μπορείτε, εφόσον επιτρέπεται από τους ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς:

  • Να ελέγξετε αν διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα,
  • Να μας ζητήσετε να σας παρέχουμε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων, ή
  • Να μας ζητήσετε να διορθώσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, όπου αυτά είναι ανακριβή.
  • Σε περίπτωση που έχετε κάποιο αίτημα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε να στείλετε e-mail στην ακόλουθη διεύθυνση: noufriadis@otenet.gr